octrooi-informatie op maat tailor-made patent informationnederlandsengels

Inbreukonderzoek

Als men een nieuw produkt op de markt wil brengen, of een nieuw produktieproces wil invoeren, is het van belang om te weten of men geen inbreuk maakt op bestaande octrooirechten van derden. Dat kan immers leiden tot kostbare juridische procedures of schade-eisen.

Om dit te voorkomen kan men een inbreukonderzoek (ook wel "freedom to operate" of kortweg FTO-onderzoek genoemd) laten uitvoeren. Uitgaande van een beschrijving van het nieuwe produkt of proces wordt zo breed en diep als mogelijk gezocht naar geldige octrooien of lopende octrooiaanvragen op het zelfde gebied.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het analyseren van de conclusies van gevonden relevante octrooien. Zo nodig kan vervolgens een geldigheidsonderzoek gedaan worden om te zien of het mogelijk is om bestaande hinderlijke octrooien aan te vallen.

Bij een inbreukonderzoek wordt gestreefd naar volledigheid, omdat men zich niet kan permitteren om octrooien over het hoofd te zien. Een dergelijk onderzoek wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een octrooigemachtigde en in nauw overleg met technische experts.

webdesign door Schmeits websolutions en Monica Hajek