octrooi-informatie op maat tailor-made patent informationnederlandsengels

Inbreukonderzoek

Als men een nieuw produkt op de markt wil brengen, of een nieuw produktieproces wil invoeren, is het van belang om te weten of men geen inbreuk maakt op bestaande octrooirechten van derden. Dat kan immers leiden tot kostbare juridische procedures of schade-eisen.

Om dit te helpen voorkomen kunnen wij een inbreukonderzoek (ook wel "freedom to operate" of kortweg FTO-onderzoek genoemd) uitvoeren. Uitgaande van een beschrijving van het nieuwe produkt of proces zoeken wij zo breed en diep als mogelijk naar geldige octrooien of lopende octrooiaanvragen op het zelfde gebied.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het analyseren van de conclusies van gevonden relevante octrooien. Zo nodig doen wij vervolgens een geldigheidsonderzoek om te zien of het mogelijk is om bestaande hinderlijke octrooien aan te vallen.

Bij een inbreukonderzoek streven wij naar volledigheid, omdat men zich niet kan permitteren om octrooien over het hoofd te zien. Een dergelijk onderzoek voeren wij altijd uit in samenwerking met een octrooigemachtigde en in nauw overleg met technische experts.

webdesign door Schmeits websolutions en Monica Hajek